‘Mescit’, secde etmek kelimesinden türemiş ve ‘secde edilen yer’ anlamında kullanılmıştır.
Kur’an–ı Kerim ve hadislerde Müslümanların ibadet mekânları ‘mescit’ olarak ifade edilmiştir.

Daha sonraları içinde cuma namazı kılınan ve hutbe okunan daha büyük mescitlere, cemaati bir araya toplayan manasında ‘el-mescidü’l–câmi’ denilmiştir. Ülkemizde zamanla, bu tamlamanın ‘cami’ kısmı tek başına kullanılarak yaygınlık kazanmış, ‘mescit’ ismi ise müstakil olmayan, çok daha küçük ibadethanelere has kılınmıştır.

Cami Halısı Asr-ı saâdetten günümüze din hizmetlerinin icra edilegeldiği en önemli mekânlar hiç şüphesiz camilerdir. Camiler dini, ilmi ve sosyal hayatın merkezi olmuş; mukaddes, muazzez ve bereketli mekânlardır. Mescitler ve camiler, tevhit inancının simgesidir. İnsanların hidayete çağrıldığı, hem Allah’a ibadet edilen hem de ilim ve hikmet öğrenilen şerefli mekânlardır. Minareleri tevhidin sembolü, ezanları şehadetin temeli, mihrap, kürsü ve minberleri hak ve hakikatin sesi, safları huzur ve güvenin teminatıdır.

Camilerimiz de mukaddes ve muazzez birer mekan olması hüvüyetiyle ibadet için toplanan insanlarda büyük bir huşu ve huzur kaynağı oluyor. Allah’a yönelmenin verdiği huzur namazın farzlarından olan Hadesten ve Necasetten taharet farzlarının eksiksiz yerine getirilmesiyle de zirveye ulaşıyor. İnsanlar kendi temizliklerini temiz kıyafetleriyle ve güzel kokularıyla sağlarken camilerimizin de temizlik ve güzel kokularla Allah’ın Evi sıfatına layık olması bekleniyor. Devletimiz ve hayrat sahibi müminler eliyle büyük büyük ve güzel camiler inşa ediliyor. İnşa edilen bu camiler içinse büyüklüğüne, ihtişamına ve de hak ettiği sıfatına uygun döşemeler ve tefrişatlar gerekiyor. Yüz yıllardır Camilerimizin bu kimliğine uygun olarak ecdadımız da bu tefrişata önem vermiştir. Kemerlerinden sütunlarına, çinisinden güzel kokusuna, işlemlerinden halısına kadar en büyük özeni göstermiştir. Günümüzde de bu özen sürmektedir. Camilerin en önemli temizlik göstergelerinden olan Cami Halıları da bu özenin en önemli simgelerindedir. Dokumasıyla, ipliğiyle, nakış ve desenleriyle her zaman çok büyük özenle döşenmiş Cami Halıları bugün de halâ Camilerimiz açısından önemini korumaktadır. Göbekli Cami Halısı, Saflı Cami Halıları, Seccadeli Cami Halısı gibi farklı kategorilerde üretilen Cami Halıları kullanılan malzeme türüne görede Akrilik, Polyemid ve Yün olarak ayrılmaktadır. Cami büyüklüğü, cemaat yoğunluğu, caminin aldığı ışık, nem ve rutubet durumuna göre seçimler değerlendirilerek en uygun ürün seçilebilmektedir.